Normalnosc jest objawem zbiorowego szalenstwa!
Czy to zima, czy to lato, kocham Ciebie mila za to.
Rzeczywistosc jest tylko stanem umyslu!